'Beginselen: Gijs Bakker & K. Schippers'

 
jul '20 11
jan '21 10
Tentoonstelling
Huis Sonneveld

Gijs Bakker en K. Schippers presenteren in Huis Sonneveld combinaties van sieraden en gedichten die ze speciaal voor deze gelegenheid geselecteerd hebben uit hun omvangrijke oeuvres. Er ontstaat zo een sfeer waarin bezoekers nieuwe verbanden kunnen leggen en alternatieve interpretaties de ruimte krijgen.

Het uitgangspunt van de tentoonstelling Beginselen van Gijs Bakker en K. Schippers in Huis Sonneveld is het verschil tussen het waarnemen van een sieraad en dat van een gedicht. Bij het kijken naar sieraden heb je als waarnemer al gauw een belaste vorm van kijken: zou je het willen dragen? Wat is de waarde? Bij een gedicht zie je vaak eerder het geheel van letters op papier, waarbij je na het lezen een oordeel kunt vellen. Wat sieraden met gedichten gemeen hebben is het vermogen om in een compacte vorm een boodschap over te brengen. 

“Als je goed / om je heen kijkt // zie je dat alles / gekleurd is,” schreef Schippers. Door zijn eigen waarneming in woorden te vangen maakte hij van elke lezer ook een ‘kijker’, die zo ongeacht waar hij zich bevindt kan delen in Schippers’ ontdekking over de werkelijkheid. Een villa als Huis Sonneveld is een plek waar mensen hebben gewoond. Al die levendigheid is, nu het een museumwoning is geworden, als het ware ‘gestolde activiteit’. In die bijzondere context wordt de afwisseling van kijken en lezen een open vraag aan de bezoeker, een vraag naar nieuwe verbanden, inzichten en nieuwe beginselen.

Voor meer informatie zie link.