No­ti­ce & Take-down pro­ce­du­re

Modemuze en haar zuster website Sieradenmuze hebben in veel gevallen niet de auteursrechten (of andere intellectuele eigendomsrechten) op het materiaal dat online wordt gepubliceerd.

Meestal is dit materiaal aangeleverd door derden. Deze derden hebben Modemuze/Sieradenmuze verzekerd dat de rechthebbenden toestemming hebben gegeven voor het gebruik op de website (onder de betreffende voorwaarden en de bijbehorende licentie/codering). Modemuze kan echter niet garanderen dat dit altijd daadwerkelijk het geval is. Als u van mening bent dat een publicatie op de website uw rechten schendt, kunt u dit melden via [email protected]

Afhandeling

Indien u anderszins ongeoorloofde informatie aantreft zoals content die in strijd is met de privacy, onze algemene voorwaarden, de fatsoensnormen of goede smaak of in het algemeen met de openbare orde en/of enige wettelijke regeling, verzoekt Modemuze hiervan melding te maken via [email protected]

Modemuze zal zo snel mogelijk reageren op de melding van een klacht en in elk geval binnen 10 dagen. Als de klacht evident terecht is, zal Modemuze er op toezien dat de betreffende content zo snel mogelijk wordt verwijderd. Als een klacht onterecht is, ontvangt u hiervan bericht. Mocht Modemuze redelijke twijfel hebben ten aanzien van een klacht dan wordt deze afgewezen.